AUKTIONSVILKÅR

Auktionsvilkår på dansk internetsalg

Salær og afregning:
Salgsprovisionen udgør 10% + moms, dog minimum kr. 1.000,- + moms.

Salæret dækker alle omkostninger ved salget, herunder registrering, fotografering og internetvisning i perioden.
Salæret fratrækkes ved afregningen til sælger.
Evt. bankomkostninger ved bankoverførsel til udlandet betales dog af sælger.

Afregning sker senest 8 dage efter endt auktion, forudsat af køber og sælger har opfyldt deres forpligtelser.

Moms:
Reglerne for brugtmoms skal overholdes og fremgå af fakturaen.

Bud og mindstepriser:
Afgivne bud er synlige, men budgiveren er anonym og varen angives med en mindstepris, hvis en sådan er aftalt.
Skulle mindsteprisen ikke blive opnået er sidste bud bindende for en evt. kontakt til sælger om salg under mindstebud.
Så snart auktionen er afsluttet vil køber modtage en e-mail herom.
Skulle varen ikke blive solgt, beregnes intet sælgersalær og hvis andet ikke er aftalt, kan Dansk Internetsalg uden forudgående varsel sætte varen på auktion i endnu en periode.
Sælger indestår for, at han ved indleveringen/indberetningen har afgivet rigtige og samtlige oplysninger om varen og ligeledes indestår for at varen er gældfri.
Skulle det efter auktionen vise sig, at varen er et falsum eller beskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl, kan køber annullere handlen eller få et forholdsmæssigt afslag af sælger.

Ejendomsret:
Sælgeren har ejendomsretten indtil varen er solgt / betalt. Sælgeren er pligtig at indlevere i eget navn med opgivelse af alle relevante oplysninger.

Forsikring:
I tilfælde af brand, indbrud og vandskade af effekter i Dansk Internetsalg´s varetægt, indestår sælgers forsikring selv for dækningen.

Afbrydelse af en auktion:
Er auktionen i gang, kan denne ikke trækkes tilbage fra auktionen, dog forbeholder Dansk Internetsalg sig ret til af afbryde, forlænge eller lade auktionen på om, såfremt der opstår udefrakommende misbrug, tekniske eller andre forhold, der efter Dansk Internetsalg´s vurdering nødvendiggør dette.

Tvist:
Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret. Sælger er indformeret og tiltræder ovennævnte auktionsvilkår.
 

Dansk Internetsalg · Jægergårdsgade 154, 1 sal · DK-8000 Århus C · Tlf: 86224900 Mob: 20228090 · E-mail: kontakt@danskinternetsalg.dk
Om os | Kontakt os | Auktionsvilkår | Handelsvilkår | Bruger registrering
Powered and created by TC Systems